อาการ ไต วาย เป็น อย่างไร?

อาการของโรคไต ไตวายเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การสูญเสียเลือดหรือน้ำในร่างกายมากจนเกินไป ป่วยด้วยโรคความดันสูง และเบาหวานมาเป็นระยะที่ยาวนาน อาการที่แพ้อย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของไต หรือการที่ติดเชื้ออย่างรุนแรงทำให้ไตนั้นถูกทำลาย การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายเกิดล้มเหลวจนทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอ ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้ไตเสื่อม ได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายจนทำให้ไตทำงานหนัก หรือไตเสื่อมตามอายุ เป็นต้น
เมื่อเกิดภาวะไตวาย ของเสียและน้ำจะคั่งค้างอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนแรง เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ผิวแห้ง คัน กล้ามเนื้อเป็นตะคริวตอนกลางคืน ปัสสาวะลดลง ตัวบวม ตาบวม น้ำท่วมปอด หายใจไม่ถนัด นอนราบไม่ได้ ความดันโลหิตสูง มีภาวะซีด เลือดจาง และอาจถึงขั้นหมดสติและเสียชีวิตได้
ไตวาย (Kidney Failure หรือ Renal Failure) คือ ภาวะที่ไตสูญเสียความสามารถในการกรองของเสียออกจากเลือด ผู้ป่วยมักมีอาการเหนื่อยง่าย มึนงง ปัสสาวะน้อยลง มีอาการบวมที่ขาหรือเท้า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถขับของเสียและน้ำออกมาผ่านทางปัสสาวะได้ จึงทำให้เกิดของเสียและน้ำตกค้างในร่างกาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.