โชกุนและซามูไร มีความหมายเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร?

หน้าต่างโลก ประวัติศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ 1.ไดเมียว คือผู้ครองนครอิสระต่างๆของญี่ปุ่น ถ้าเทียบกับหนังเรื่อง 47 Ronin พ่อของนางเองก็คือไดเมียว 2.โชกุน ก็คือไดเมียวแต่มีอิทธิพลสูง มีทหารเยอะ จนไดเมียวเมืองอื่นๆ ต้องนอบน้อมให้ 3.โชกุน หรือ ไดเมียว แต่ละคน มีองครักษ์สวมเกราะส่วนตัว เรียกว่า ซามูไร

Leave a Reply

Your email address will not be published.