ส่ง ประกัน สังคม เอง ทํา อย่างไร?

ขั้นตอนการสมัครก็สามารถเดินทางไปสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง โดยเตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา กรอกแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 หรือ แบบ สปส.1-20 ส่วนเงินสมทบรายเดือน ๆ ละ 432 ก็สามารถเลือกจ่ายได้หลายช่องทาง ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน ธนาณัติหรือจ่ายผ่านไปรษณีย์ เคาน์เตอร์
การยื่นประกันสังคมในช่วงยุคก่อนผู้ยื่นจำเป็นจะต้องเดินทางไปทำการยื่น หรือจ่ายประกันสังคมด้วยตนเองถึงสำนักงานประกันสังคม แต่ในปัจจุบันนี้การยื่นประกันสังคมสามารถยื่นแบบออนไลน์ได้แล้ว แต่จะยื่นอย่างไรมาดูกันเลย 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.