ทอดกฐิน กับ ทอดผ้าป่า ต่าง กัน อย่างไร?

พิธีทอดผ้าป่า เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของชาวพุทธ คล้ายกับพิธีทอดกฐิน แต่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจำกัด คือสามารถจะทอดเมื่อใหร่ก็ได้ และวัดหนึ่ง ๆ ในแต่ละปีจะจัดให้มีการทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้เช่นกัน อีกทั้งยังไม่เจาะจงเกี่ยวกับภิกษุที่จะรับผ้ากฐินแต่อย่างใด
การทอดผ้าป่า เป็นการทำบุญของพุทธศาสนิกชน คล้ายกับการทอดกฐิน แต่ทอดผ้าป่าไม่มีกำหนดระยะเวลา คือ ทำได้ตลอดทั้งปี และวัดหนึ่งๆ แต่ละปีมีการทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้ ผู้ปรารถนาจะทำเมื่อไรย่อมทำได้ตามกำลังศรัทธา อีกทั้งไม่เจาะจงพระภิกษุที่จะรับผ้าป่า ประวัติความเป็นมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.