ตราสาร หนี้ ตราสาร ทุน ต่าง กัน อย่างไร?

ตราสารทุน VS ตราสารหนี้ ต่างกันอย่างไร. 1. ความแตกต่างจากความเป็นเจ้าของใน ตราสารหนี้ ผู้ที่ลงทุนจะได้เป็น เจ้าหนี้ แต่ในตราสารทุนจะได้เป็น เจ้าของ ซึ่งเจ้าหนี้เป็นเพียงเจ้าหนี้ ไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ส่วนเจ้าของหากซื้อในจำนวนหุ้นที่มากพอก็อาจจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารบริษัท. 2.
ความแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างระหว่าง ตราสารหนี้ กับ ตราสารทุน ก็คือ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้และอยู่ในสภาพล้มละลาย สิทธิการเรียกร้องในสินทรัพย์ของบริษัทผู้ออกตราสารจะแตกต่างกัน โดยผู้ถือตราสารหนี้ซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าหนี้จะมีสิทธิเรียกร้องความเสียหายได้ก่อนผู้ถือตราสารทุนที่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นไม่
นักลงทุนมือใหม่บางท่านอาจสับสนและเข้าใจผิดคิดว่าตราสารหนี้คือหุ้น แต่จริงๆ แล้วตราสารหนี้นั้นแตกต่างจากหุ้นโดยสิ้นเชิง เพราะในขณะที่หุ้นสามารถออกได้โดยบริษัทเจ้าของหุ้นเท่านั้น แต่ตราสารหนี้ (Bond) สามารถออกได้โดยกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อเป็นการระดมเงินทุนได้ด้วยเช่นกัน โดยนักลงทุนที่ถือตราสารการเงินชนิดนี้จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และผู้ออกตราสารหนี้ก็จะมีสถานะเป็นลูกหนี้ โดยในฐานะนักลงทุน ท่านจะได้รับผลตอบแทนจากการจ่ายอัตราดอกเบี้ยในระหว่างวันที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.