กรด ไหล ย้อน รักษา อย่างไร?

โรค กรดไหลย้อน สามารถรักษาให้หายได้ โดยการรับประทานยากลุ่มยาลดกรด แต่ถ้ามีอาการมากและเรื้อรังควรได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และรับยาที่ตรงกับโรค ในบางรายที่อาการหนักอาจต้องเข้ารับการผ่าตัด ดังนั้น หากมีอาการควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอาการ
ปรับพฤติกรรม รักษา“กรดไหลย้อน”

  1. รับประทานอาหารปริมาณน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
  2. ไม่ควรนอนทันทีหลังรับประทานอาหาร
  3. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
  4. หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด อาหารที่มีไขมันสูง
  5. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม น้ำผลไม้
  6. รับประทานอาหารมื้อเย็น ก่อนเข้านอนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
  7. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ยารักษาภาวะกรดไหลย้อน 1) ยาระดับที่ 1 ยาลดกรด (Antacids) หรือยาลดการผลิตกรด (H2-BLOCKERS) มักจะถูกใช้ก่อน ยาชนิดนี้ช่วยทำให้กรดไม่ไหลย้อนเข้าหลอดอาหาร มักจะใช้ในการรักษาผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากเป็นยาน้ำ เช่น ชื่อสามัญ (ชื่อทางการค้า) Cimetidine (Tagamet)

Leave a Reply

Your email address will not be published.