จังหวัด ภาษา อังกฤษ เขียน อย่างไร?

ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ ภาคกลาง

ลำดับ ชื่อจังหวัด ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
1 กรุงเทพมหานครฯ Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok Metropolis)
2 กาญจนบุรี Kanchanaburi
3 จันทบุรี Chanthaburi
4 ฉะเชิงเทรา Chachoengsao

Leave a Reply

Your email address will not be published.