พิลาทิส ต่างกับ โยคะ อย่างไร?

หลายคนอาจคิดว่า ‘พิลาทิส’ (Pilates) กับ ‘โยคะ’ (Yoga) เป็นการออกกำลังกายที่คล้ายกัน แต่แท้จริงแล้ว พิลาทิสจะเน้นการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่ช่วยรักษาสมดุลให้กับแนวกระดูกสันหลัง ส่วนโยคะจะเน้นการสำรวจจิตใจ และมุ่งสร้างความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อเป็นหลัก
เน้นไปที่การสร้างความยืดหยุ่นอยู่บนกล้ามเนื้อที่แข็งแรง โยคะจะสอนให้หายใจเข้าทางจมูก และออกทางจมูกเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจาก Pilates (พิลาทิส) ที่ให้หายใจออกทางปาก โยคะส่วนมากจะเล่นกันบนเสื่อ เน้นความเงียบสงบขณะฝึก ทำให้ผู้เล่นได้ผ่อนคลายมากขึ้นค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.