เรียน ออนไลน์ ดี อย่างไร?

เรียนออนไลน์ มีข้อดียังไง? มาดูกันเลย​

  • บริหารเวลาเรียนได้ตามความสะดวก
  • วิกฤตไหนก็ไม่เป็นอุปสรรค
  • ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา
  • มีหลักสูตรใหม่ๆ อัปเดตเสมอ
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • ข้อดีของการเรียนออนไลน์ -ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน -อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ผ่านอินเตอร์เน็ต ข้อเสียของการเรียนออนไลน์ -เรียนไม่ค่อยเข้าใจ -เปลืองเน็ต

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.