การ อยู่ หน้า จอ คอมพิวเตอร์ นาน เกินไป เกิด ผล เสีย อย่างไร?

โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (Computer Vision Syndrome – CVS) กลุ่มที่ต้องระวัง: คนที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันนานเกิน 2 ชั่วโมง โดยไม่พักสายตา จุดสังเกต: ดวงตาล้า ดวงตาแห้ง รู้สึกแสบตา และดวงตาไม่สามารถสู้แสงหรือโฟกัสได้ ทั้งนี้อาจมีอาการปวดหัว คอ และบ่าร่วมด้วย
การที่กิจกรรมส่วนใหญ่ของเรามักจะจับเจ่าอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต เป็นเวลานานและต่อเนื่อง อาจจะส่งผลต่อ สุขภาพ สายตา เช่น ตาล้า ตาแห้ง แสบตา ตาสู้แสงไม่ได้ ปวดศีรษะ ปวดคอ บ่า ไหล่ หรือที่เรียกกันว่าอาการ Computer Vision Syndrome ได้ ที่สำคัญและน่าห่วงมากคือ แสงสีฟ้า (Blue Light) ซึ่งเป็นคลื่นแสงพลังงานสูงจากหน้าจอต่างๆ นั้น จะทำให้กลายเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมได้หากไม่ดูแล เพราะฉะนั้นช่วงนี้ผู้ที่ใช้สายตาหนักๆ ควรปฏิบัติตามเคล็ดลับรักษาสุขภาพตาเหล่านี้ดู

Leave a Reply

Your email address will not be published.