น้ํา ข้าว กับ ไข่ขาว มี ประโยชน์ อย่างไร?

จากคลิปวิดีโอที่แนะนำวิธีการบำรุง และรักษาไตเสื่อม ด้วยวิธีการดื่มน้ำข้าวผสมไข่ขาวดิบนั้น ทางหน่วยงานสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ได้ชี้แจงว่า การดื่มน้ำข้าวผสมไข่ขาว 1 ถึง 4 ฟอง ช่วยบำรุงสุขภาพได้ แต่ไม่ได้บำรุงไต ไม่ได้ช่วยรักษาภาวะไตเสื่อม ซึ่งอาหารบำรุงไตโดยตรงนั้นไม่มี แต่การป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมเร็ว คือ อย่าทานโปรตีน

Leave a Reply

Your email address will not be published.