ถ้า โทรศัพท์ หาย ต้อง ทํา อย่างไร?

1. รีบนำขึ้นจากน้ำทันที อย่ามัวแต่ตกใจอ้าปากค้าง เพราะยิ่งแช่น้ำนานเท่าไหร่ ความเสียหายก็ยิ่งมากขึ้นตาม เมื่อโทรศัพท์ตกน้ำ คว้าขึ้นมาได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.