หากต้องการรีดนมโคให้ได้ในปริมาณมาก ควรปฏิบัติ อย่างไร?

สำหรับเคล็ดลับการรีดนมวัวให้ได้น้ำนมปริมาณเพิ่มขึ้นนั้น ทุกครั้งที่รีดนม จะใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาดที่เต้านม และฉีดพรมไปที่ลำตัวของวัว เพื่อให้วัวที่จะรีดนมได้ผ่อนคลาย พร้อมกับเปิดเพลงให้วัวฟังไปด้วยขณะรีดนม เมื่อวัวฟังเพลงจะทำให้อารมณ์ดี และให้น้ำนมวัวในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปกติ 30-40 เปอร์เซ็น ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าได้
คำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามนี้มีความสำคัญไม่น้อยกว่าคุณลักษณะของเทคนิคการรีดนม แน่นอนขึ้นอยู่กับอายุและสภาพของสัตว์ แต่โดยเฉลี่ยแล้วไม่ควรให้นมน้อยกว่าวันละสองครั้งหรือมากกว่า 3-4 ชั่วโมง การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้จะทำให้ผลผลิตนมและปัญหาสุขภาพของโคลดลง

Leave a Reply

Your email address will not be published.