คน เรา เกิด มา ได้ อย่างไร?

คนเราเกิดมาด้วย Sperm ของตัวผู้มาปฏิสนธิกับไข่ของตัวเมีย สุดท้ายจึงเกิดมาเป็นมนุษย์ ได้รับการเลี้ยงดู เติบโตขึ้นและสุดท้ายก็ตายจากไป คนเราจึงไม่เป็นอะไรมากกว่าผู้ดำรงเผ่าพันธุ์ของตนให้อยู่รอดต่อไป ไม่มีอะไรมากกว่านั้น ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์อื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.