เครื่อง เบนซิน กับ ดีเซล ต่าง กัน อย่างไร?

เครื่องยนต์ดีเซลมีอัตราส่วนกำลังอัดสูงกว่าเครื่องยนต์เบนซิน เพราะการจุดระเบิดต้องใช้ความร้อนของแรงอัดอากาศ เพื่อการจุดระเบิด และการเผาไหม้
น้ำมันดีเซลมีพลังงานมากกว่าน้ำมันเบนซินในปริมาณเท่ากัน ทำให้ประหยัดน้ำมันมากกว่า รถเครื่องยนต์ดีเซลมีการปล่อยก๊าซ CO2 ที่น้อยกว่า เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว รถยนต์เบนซินมีการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงที่มากกว่ารถยนต์ดีเซล ทำให้มีการปล่อยก๊าซ CO2 ในปริมาณที่มากกว่าเช่นเดียวกัน เครื่องยนต์ดีเซลมีความทนทานมากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน
แม้ในยุคปัจจุบันโลกกำลังมองหาพลังงานทางเลือก หรือพลังงานชนิดอื่นมาเพื่อทดแทนพลังงานแบบเก่า (เชื้อเพลิงฟอสซิล) สำหรับการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ แต่ปัจจุบันเครื่องยนต์ที่ใช้อยู่มากจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล และเบนซิน โดยข้อแตกต่างของทั้งสองเครื่องยนต์ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ 1.การส่งเชื้อเพลิง และจุดระเบิด

Leave a Reply

Your email address will not be published.