การ พัฒนา ทักษะ ของ การ เป็น ผู้ ประกอบ การ ที่ ดี ควร เริ่ม ต้น อย่างไร?

9 ทักษะที่จำเป็นสำหรับ “ผู้ประกอบการ” ที่อยากประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมี!!

  1. 1. ความสามารถในการจัดการเงิน
  2. 2. ความสามารถในการผลิต
  3. 3. ความสามารถในการสร้างแบรนด์ตัวเอง
  4. 4. ความสามารถในการตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
  5. 5. ความสามารถในการจ้างบุคคลที่ประสิทธิภาพ
  6. 6. ความสามารถในการขาย
  7. 7. ความสามารถในการใช้การตลาดขั้นพื้นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.