ชา เขียว กับ มั ท ฉะ ต่าง กัน อย่างไร?

ความแตกต่างของ “มัทฉะ” และ“ชาเขียว” ที่ชัดเจนที่สุด คือลักษณะที่นำมาใช้ในการชง โดย “มัทฉะ” จะมาในรูปแบบผงละเอียด ในขณะที่ชาเขียวโดยปกติจะมาในรูปแบบของใบชาแห้ง แต่ข้อแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคงเป็นเรื่องของกรรมวิธีการเก็บชาที่ต้องมากกว่า “มัทฉะ” จะมีความซับซ้อนมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อแตกต่างของ “มัทฉะ” และ“ชาเขียว”
มัทฉะและชาเขียว มีความแตกต่างกันในหลากหลายแง่มุม ชาเขียว เป็นเครื่องดื่มยอดฮิตของชาวญี่ปุ่นที่ผลิตมาจากใบชา ซึ่งแต่ละแหล่งก็จะมีรสชาติและการปรุงแต่งที่แตกต่างกันออกไป ในปัจจุบันชาเขียวได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย เรารู้จักกันในชื่อว่า Green Tea ที่เป็นการผสมผสานระหว่างน้ำร้อนกับใบชา จนได้ออกมาเป็นน้ำชาสีเข้ม มีรสชาติขมเป็นเอกลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.