อาการ โรค กระเพาะ เป็น อย่างไร?

อาการของโรคกระเพาะเรื้อรังที่พบได้บ่อยที่สุดคือปวดท้อง (ปวดเมื่อยหรือแสบร้อน) ซึ่งจะแย่ลงเมื่อท้องว่าง คลื่นไส้ ท้องอืด และเบื่ออาหาร
อาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

 • ปวด เสียด ตื้อ จุก และแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่
 • ปวดท้อง รู้สึกไม้สบายช่องท้องส่วนบน
 • ท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอบ่อย
 • ปวดท้องก่อนและหลังรับประทานอาหาร
 • ปวดท้องตอนท้องว่างหรือปวดท้องกลางดึก
 • มีอาการปวดแบบเป็นๆ หายๆ
 • คลื่นไส้หรืออาเจียนหลังรับประทานอาหาร
 • อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด เนื่องจากมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร
 • อาการของโรคกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยมักมีอาการปวดท้องกลางท้องช่วงบน ลักษณะการปวดคือรู้สึกปวดแน่น หรือแสบร้อนสัมพันธ์กับมื้ออาหาร เช่น หลังรับประทานอาหารอาการปวดท้องจะดีขึ้นหรือแย่ลง บางคนมีอาการอิ่มง่าย อิ่มเร็ว ระยะเวลาของการปวดอาจเป็นวันหรือเป็นเดือน หรือมีลักษณะเป็นๆหายๆ โดยส่วนใหญ่ไม่รุนแรงแต่ถ้าปล่อยให้เป็นเรื้อรังจนเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เลือดออกที่กระเพาะอาหาร, กระเพาะอาหารทะลุ, กระเพาะอาหารอุดตัน, มะเร็งกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยก็อาจเสียชีวิตได้

  โรคกระเพาะอาหาร คืออะไร?

  “โรคกระเพาะอาหาร” เป็นโรคสําคัญและพบได้บ่อย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานอาจการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา มีความเครียด หรือรับประทานยาที่กัดกระเพาะ ซึ่งอาการอาจมีความรุนแรงจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยต้องหยุดงานหรือต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนั้น ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป มีความรู้เบื้องต้นจะมีประโยชน์ในการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น และป้องกันโรคได้อย่างถูกวิธี

  การมีก้อนเนื้องอกในกระเพาะอาหาร?

  การมีก้อนเนื้องอกในกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นได้ทั้งเนื้อดี และเนื้อร้ายอีกด้วย การรักษาที่สำคัญที่สุดของโรคกระเพาะ คือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรคกระเพาะนั่นเอง การรักษาต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคที่พบ ซึ่งจำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยก่อนเพื่อให้ทราบว่าผู้ป่วยเป็นโรคกระเพาะจากสาเหตุใด

  การรักษาที่สําคัญที่สุดของโรคกระเพาะคืออะไร?

  การรักษาที่สำคัญที่สุดของโรคกระเพาะ คือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรคกระเพาะนั่นเอง การรักษาต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคที่พบ ซึ่งจำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยก่อนเพื่อให้ทราบว่าผู้ป่วยเป็นโรคกระเพาะจากสาเหตุใด

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.