พูด อย่างไร ให้ น่า ฟัง?

10 วิธีพูดอย่างไรให้น่าฟัง

  1. 1. อย่าโอเวอร์แอคติ้ง
  2. 2. สีหน้าส่วนสำคัญ
  3. 3. มีบุคลิกชัดเจน
  4. 4. อารมณ์ขัน
  5. 5. พูดอย่างหนักแน่น
  6. 6. หายใจลึกๆ
  7. 7. เก็บมือเมื่อไม่จำเป็น
  8. 8. ใช้ระดับภาษาให้ถูก

65 วิธี พูดอย่างไรให้ได้ใจคนฟัง (อ่านเลย) วิธีที่ 1 พูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน คนเย่อหยิ่งอวดดีย่อมไม่ได้รับการต้อนรับจากผู้อื่น คนที่ชอบคุยโวโอ้อวดย่อมสร้างความเบื่อหน่ายเอือมระอาให้กับผู้อื่น การอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่การลดคุณค่าของตัวเองให้ต่ำลง แต่เป็นสุดยอดวิธีในการแสดงความคิดความรู้สึกของตนเองออกมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.