เรา มี วิธี แก้ อาการ หา ว บ่อย ได้ อย่างไร?

วิธีแก้อาการหาวบ่อย

  1. 1. ดื่มน้ำเปล่า
  2. 2. เคลื่อนไหวร่างกายให้บ่อยขึ้น
  3. 3. สูดหายใจเข้าลึกๆ
  4. 4. ออกไปรับอากาศบริสุทธิ์
  5. 5. ออกกำลังกายเป็นประจำ
  6. 6. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
  7. 7. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  8. 8. IV drip bars.

Leave a Reply

Your email address will not be published.