เหงือก ร่น รักษา อย่างไร?

 • การรักษาเหงือกร่นจากการแปรงฟันที่ผิด โดยปรับวิธีการแปรงฟันใหม่ให้เหมาะสม
 • เหงือกร่นจากโรคปริทันต์ รักษาโดยขูดหินปูนและเกลารากฟัน เพื่อขจัดคราบหินปูนที่เกาะตามฟันออก เพื่อลดอาการอักเสบให้หาย
 • เหงือกร่นเกิดจากการใส่อุปกรณ์จัดฟันไม่ดี ให้ทันตแพทย์จะปรับอุปกรณ์จัดฟันให้พอดีกับช่องปาก
 • สำหรับในกรณีที่เหงือกร่นมีอาการรุนแรง แพทย์อาจใช้การรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น การซ่อมแซมกระดูก การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเหงือก
 • การรักษาภาวะเหงือกร่น สามารถนำไปปฏิบัติเองได้ที่บ้าน เช่น การเลือกแปรงสีฟันขนนุ่ม แปรงฟันอย่างถูกวิธี และ สม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ไหมขัดฟันหลังแปรงฟันเพื่อทำความสะอาดในบริเวณซอกฟันอย่างทั่วถึง หากภาวะเหงือกร่นนั้นรุนแรงจนต้องรักษา ทันตแพทย์ของคุณจะปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านปริทันต์เพื่อหาตัวเลือกในการรักษาที่ดีที่
  การรักษาให้เหงือกคงสุขภาพดีเป็นวิธีดีที่สุดในการลดสภาวะเหงือกร่น ควรแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง คู่กับการใช้ไหมขัดฟัน และพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนเป็นประจำก็เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เหงือกร่น

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.