น้ํา สํา คั ญ ต่อ ร่างกาย อย่างไร?

น้ำ เป็นเรื่องที่จำเป็นกับชีวิตเรากับร่างกายของเราอย่างมากทีเดียว น้ำเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมาก เนื่องจากน้ำเป็นส่วนประกอบของเซลล์ทุก ๆ เซลล์ในร่างกาย ช่วยในการนำของเสียออกจากร่างกาย ช่วยลำเลียงอาหารที่ย่อยแล้วไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.