เก็บ เงิน ปลายทาง มัน เป็น อย่างไร ครับ?

บริการส่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง หรือ Cash on Delivery (COD) คือ บริการส่งสินค้าที่ผู้รับพัสดุจะชำระเงินค่าสินค้ากับพนักงานบริษัทขนส่งที่ปลายทางได้ ไม่จำเป็นต้องโอนเงินให้ร้านค้าล่วงหน้า เป็นหลักประกันที่ทำให้ผู้สั่งสินค้ามั่นใจว่าได้รับสินค้าแน่นอนก่อนที่จะชำระเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.