ถ้า เว็บ ขาย ของ ไม่มี การ เข้ารหัส ข้อมูล จะ ทํา ให้ เกิด ความ เสี่ยง อย่างไร?

ถ้าเว็บขายของไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลจะทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างไร. answer choices. ได้สินค้าราคาแพง. ได้สินค้าผิดลิขสิทธิ์. ข้อมูลทางการเงินอาจจะโดนเปิดเผย => อ่านเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published.