อีเมล เขียน อย่างไร?

e-mail ทับศัพท์ว่า “อีเมล” โดยไม่มี ล์ เนื่องจากเป็นการถอดทับศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ในภาษาอังกฤษมีตัวแอลตัวเดียว ภาษาไทยจึงมี ล เพียงตัวเดียว คำนี้มักเขียนผิดเป็น อีเมล์ อาจเป็นเพราะในภาษาไทยมีคำว่า “เมล์” ซึ่งใช้กันมานานแล้วในความหมายของถุงเมล์ หรือถุงไปรษณีย์ และรถเมล์ ซึ่งพจนานุกรมจึงได้เก็บคำ “เมล์” ไว้โดย
อีเมล หรือ อีเมล์ แบบไหนถูก E-mail ย่อมาจาก EIectronic Mail ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถูกเรียกทับศัพท์ว่า “ อีเมล ” ไม่มี ล์ เนื่องจากเป็นการถอดทับศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ในภาษาอังกฤษมีตัวแอลตัวเดียว ภาษาไทยจึงมี ล เพียงตัวเดียว ซึ่งเชื่อว่าคงมีใครหลายๆ คนใช้ผิดจนกลายเป็นความเคยชินไปแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.