ฮอร์โมน เพศ ชาย มี กี่ ชนิด แต่ละ ชนิด ทํา หน้าที่ อย่างไร?

ฮอร์โมนเพศชาย หรือ ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) เป็นฮอร์โมนที่สำคัญมากของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายของเพศชาย ฮอร์โมนเพศชายถูกสร้างขึ้นบริเวณอัณฑะของเพศชาย ทำหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานของระบบต่าง ๆ ใน ร่างกาย และช่วยให้ลักษณะภายนอกของผู้ชายดูสมชายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจพบฮอร์โมนชนิดนี้ในผู้หญิงได้เช่นกัน แต่ก็มีปริมาณน้อยมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.