ย่อมเยา เขียน อย่างไร?

คำที่มักเขียนผิด คือ ย่อมเยาว์, Example: มีราคาถูก มีราคาพอสมควร

*ย่อมเยา*

ย่อมเยา ว. มีราคาถูก, มีราคาพอสมควร.
เบาราคา ว. มีราคาไม่สูงนัก มักใช้ว่า ย่อมเยาเบาราคา.

Leave a Reply

Your email address will not be published.