ทำ อย่างไร ให้ ประจำเดือน มา เป็น ปกติ?

การดูแลตัวเองให้แข็งแรงจะช่วยให้ประจำเดือนมาปกติได้ เช่น ดูแลน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
วิธีการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อประจำเดือนมาไม่ปกติ?

  1. ลดภาวะเครียด
  2. พักผ่อนให้รู้สึกผ่อนคลาย
  3. เลือกรับประทานอาหารให้ครบถ้วนและเหมาะสม
  4. รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  5. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.