อากาศ เป็น อย่างไร บ้าง ภาษา จีน?

อากาศเป็นอย่างไรครับ 天气怎么样? (tiān qì zĕn me yàng) อากาศดี 天气好 (tiān qì hǎo) อากาศไม่ดี 天气不好 (tiān qì bù hǎo) อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ 气温是多少? (qì wēn shì duō shăo)
คำศัพท์1 สภาพอากาศภาษาจีน (ฤดูกาลภาษาจีน) มาเรียนเรื่อง ฤดูกาลภาษาจีน ในหมวด สภาพอากาศภาษาจีน — สภาพอากาศก็เก่ียวกับ หนาว ร้อน เย็น แห้ง 天气

Leave a Reply

Your email address will not be published.