เซลล์ พืช กับ เซลล์ สัตว์ แตก ต่าง กัน อย่างไร?

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์สามารถสร้างความแตกต่างโดยการ มีอยู่ของ organelles ในพวกเขา แม้ว่าทั้งคู่จะถูกจำแนกเป็น ยูคาริโอต แต่ การมีอยู่ของ ผนังเซลล์แวคิวโอลและคลอโรพลาสต์ เป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นและโดดเด่นที่สุดของเซลล์พืชซึ่งไม่มีอยู่ในเซลล์สัตว์ แม้แต่ขนาดของ เซลล์สัตว์ก็ยังเล็ก กว่าเซลล์พืช
1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลมหรือรี 2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 2. ไม่มีผนังเซลล์แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก 3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published.