มะเร็ง เต้า นม มี อาการ อย่างไร?

มีก้อนหนาๆ ในเต้านมหรือใต้แขน บริเวณหัวนมบุ๋ม มีน้ำเหลือง หรือมีแผล เต้านมมีผื่น แดง ร้อน ผื่นคล้ายผิวส้ม มีอาการปวดบริเวณเต้านม

  • การตรวจทางรังสีวิทยา
  • การเก็บชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา (biopsy)
  • การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
  • การตรวจเลือด
  • การตรวจเพิ่มเติม
  • มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้หญิง มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้หญิง ในช่วงระยะแรกๆ ผู้ป่วยอาจยังไม่แสดงอาการใดๆ เมื่อเวลาผ่านไปอาการต่างๆ จะเริ่มแสดงออกมา โดยอาการที่เป็นสัญญาณเตือนให้เราสงสัย มะเร็งเต้านมมีอาการดังนี้ มีก้อนที่เต้านม หัวนมบุ๋ม เป็นแผล มีน้ำเหลืองหรือเลือดไหลออกมาจากหัวนม

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.