เรียน อย่างไร ให้ มี ความ สุข?

1. พักผ่อนให้เพียงพอ การที่เราพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยให้เรามีความสดชื่น สดใส ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง 2. เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ ถามใจตนเองว่าสิ่งที่เราเรียนใช่สิ่งที่เราชอบหรือไม่ เพราะการที่เราได้เรียนในสิ่งที่เราชอบ ก็มักจะไม่ยากเกินความสามารถของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published.