อาการ เบาหวาน ขึ้น ตา เป็น อย่างไร?

เบาหวานขึ้นตา เป็นภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานหลายปี ทำให้เส้นเลือดในจอประสาทตาเสื่อม โป่งพองแตก เกิดจุดเลือดเล็กๆ กระจายไปทั่ว มีน้ำและไขมันซึมออกมา.
อาการเบาหวานขึ้นตา มองเห็นจุดหรือเส้นสีดำคล้ายหยากไย่ลอยไปมา มองเห็นภาพบิดเบี้ยว ตามัว การมองเห็นแย่ลง สายตาไม่คงที่ แยกแยะสีได้ยากขึ้น
“โรค เบาหวาน ขึ้นตา” เป็นภาวะแทรกซ้อนของ โรคเบาหวาน ที่ส่งผลกระทบต่อดวงตา โดยเกิดจากการที่ผู้ป่วยโรค เบาหวาน มีระดับน้ำตาลสะสมในเลือดสูง จนลุกลามขึ้นมาที่ดวงตา ส่งผลให้ผู้ป่วยดวงตาพร่ามัว มองเห็นไม่ค่อยชัด เห็นภาพซ้อน บางรายอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็น บทความนี้ Hello คุณหมอ จึงพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโรคดังกล่าวให้มากขึ้นกันค่ะ รู้ก่อน ป้องกันไว้ ก่อนสายเกินไปนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.