บัตร เครดิต กับ บัตร เดบิต ต่าง กัน อย่างไร?

ไม่ว่าจะบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ทั้งสองบัตรต่างถูกสร้างมาเพื่อให้ใช้แทนเงินสด เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่เจ้าของบัตรในการใช้จ่ายเพราะเราสามารถลดการพกพาเงินสด ความแตกต่างที่สำคัญของบัตรสองประเภทนี้ คือ บัตรเครดิตให้อำนาจเราในการใช้เงินก่อน แล้วค่อยจ่ายทีหลัง ในขณะที่ บัตรเดบิต เราต้องชำระเงินทันที
ประการแรกเลย คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าบัตรเอทีเอ็มของคุณเป็นแค่บัตรเอทีเอ็มธรรมดา กดเงินจากตู้ได้อย่างเดียว หรือบัตรเดบิต ที่สามารถใช้งานรูดได้เหมือนบัตรเครดิต แต่จะเป็นการหักเงินจากบัญชีโดยตรงแทนการใช้เครดิต? (หากยังไม่แน่ใจความแตกต่างระหว่างบัตรเครดิตและบัตรเดบิต อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่)

บัตรเดบิต เป็นบัตรเงินฝากของผู้ใช้?

บัตรเดบิต เป็นบัตรเงินสดที่ผูกไว้กับบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ ดังนั้น การใช้จ่ายจึงไม่ใช่สินเชื่อ เราไม่ได้กู้เงินธนาคารมาใช้ แต่เป็นการใช้เงินของเราผ่านบัตรเท่านั้น เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร บัตรเดบิตจะทำการตัดเงินเราจากบัญชีธนาคารทันที ด้วยการที่ตัดเงินเท่าที่มีในบัญชี ซึ่งถือว่าเป็นการใช้จ่ายด้วยเงินของเจ้าของบัญชีโดยตรง จึงทำให้ไม่มีการคิดดอกเบี้ย

บัตรเอทีเอ็ม คือ บัตรที่ธนาคารออกให้กับผู้เปิดบัญชีเงินฝาก?

บัตรเอทีเอ็ม คือ บัตรที่ธนาคารออกให้กับผู้เปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อใช้สำหรับบริการในเรื่องการถอน ฝาก โอนเงินระหว่างบัญชี ผ่านตู้บริการอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า ตู้เอทีเอ็มนั้นเอง ทั้งนี้ บัตรเอทีเอ็ม จะผูกพันกับเงินในบัญชีโดยตรง ผู้ถือบัตรจะถอน หรือโอนเงินได้เท่ากับจำนวนเงินที่มีในบัญชีเท่านั้น

บัตรเดบิต (Debit Card) คืออะไร?

บัตรเดบิต (Debit Card) คือ บัตรที่ธนาคารออกให้โดยผูกบัตรไว้กับบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร ซึ่งสามารถใช้ในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่อง ATM ไม่ว่าจะเป็นการถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอด และ จ่ายค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านบัตรเดบิตนี้ได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด

บัตรเดบิต เป็นบัตรเงินฝากของผู้ใช้?

บัตรเดบิต เป็นบัตรเงินสดที่ผูกไว้กับบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ ดังนั้น การใช้จ่ายจึงไม่ใช่สินเชื่อ เราไม่ได้กู้เงินธนาคารมาใช้ แต่เป็นการใช้เงินของเราผ่านบัตรเท่านั้น เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร บัตรเดบิตจะทำการตัดเงินเราจากบัญชีธนาคารทันที ด้วยการที่ตัดเงินเท่าที่มีในบัญชี ซึ่งถือว่าเป็นการใช้จ่ายด้วยเงินของเจ้าของบัญชีโดยตรง จึงทำให้ไม่มีการคิดดอกเบี้ย

บัตรเอทีเอ็ม คือ บัตรที่ธนาคารออกให้กับผู้เปิดบัญชีเงินฝาก?

บัตรเอทีเอ็ม คือ บัตรที่ธนาคารออกให้กับผู้เปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อใช้สำหรับบริการในเรื่องการถอน ฝาก โอนเงินระหว่างบัญชี ผ่านตู้บริการอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า ตู้เอทีเอ็มนั้นเอง ทั้งนี้ บัตรเอทีเอ็ม จะผูกพันกับเงินในบัญชีโดยตรง ผู้ถือบัตรจะถอน หรือโอนเงินได้เท่ากับจำนวนเงินที่มีในบัญชีเท่านั้น

บัตรเดบิต (Debit Card) คืออะไร?

บัตรเดบิต (Debit Card) คือ บัตรที่ธนาคารออกให้โดยผูกบัตรไว้กับบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร ซึ่งสามารถใช้ในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่อง ATM ไม่ว่าจะเป็นการถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอด และ จ่ายค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านบัตรเดบิตนี้ได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด

Leave a Reply

Your email address will not be published.