การ ฝาก เงิน ใน ธนาคาร มี ประโยชน์ อย่างไร?

สามารถเก็บออมได้ง่าย ฝากได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ทั้ง Online หรือ Offline. ความเสี่ยงต่ำ เงินต้นที่ฝากไว้จะได้รับความคุ้มครอง ได้รับดอกเบี้ยที่แน่นอน (มากหรือน้อย ขึ้นกับประเภทบัญชี และระยะเวลาที่เลือกฝาก)

Leave a Reply

Your email address will not be published.