การ กระทุ้ง เท้า และ การ กระดก เท้า มี ความ เหมือน หรือ แตก ต่าง กัน อย่างไร?

กระทุ้ง คือการยกเท้าซ้ายที่อยู่ข้างหลังขึ้นสูงเล็กน้อย ใช้จมูกเท้าแตะหรือกระทุ้งพื้นเบาๆ แล้วยกเท้าขึ้นการยกเท้าหลังจากการกระทุ้งนี้ เรียกว่า กระดกเท้า ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อต่อไป การกระทุ้งเท้า ใช้จมูกเท้ากระทุ้งเท่านั้น ไม่ใช้ปลายนิ้วเท้ากระทุ้งเป็นอันขาด

Leave a Reply

Your email address will not be published.