พีระมิด มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

พีระมิดถูกสรางขึ้นเพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ที่สิ้นพระชนม์แล้ว เพราะชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อว่า ฟาโรห์ของพวกเขาจะกลับมาจากโลกแห่งความตาย จึงมีการทำมัมมี่ของฟาโรห์ขึ้นและนำไปเก็บไว้ที่พีระมิด เพื่อรอวิญญาณฟาโรห์หวนคืน

Leave a Reply

Your email address will not be published.