แก๊ส ไนโตรเจน มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์

  • ใช้ในอุตสาหกรรมการแช่แข็งอาหาร
  • ช่วยใน การหล่อเย็นเครื่องจักร
  • ช่วยใน การป้องกันอันตรายจากการสันดาปของสารเคมี กับอากาศ หรือ ออกซิเจน
  • ช่วยใน การไล่ออกซิเจนและความชื้นออกจากไปป์ไลน์ และระบบถังเก็บน้ำมัน ก๊าซไวไฟและในระบบท่อจ่ายตามโรงกลั่น
  • เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายมนุษย์ สัตว์ ต้นไม้
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.