เบ รา ว์ เซอร์ คืออะไร และ ใช้งาน อย่างไร?

เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) หรือ โปรแกรมค้นดูเว็บ คือ โปรแกรมที่ใช้แปลงภาษา HTML แล้ว แสดงผลเป็นหน้าเว็บเพจตามที่ผู้ใช้ฝั่งไคลแอนต์ได้ร้องขอไป หรืออีกความหมายคือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเวบที่สร้างด้วยภาษา
Web Browser (เว็บเบราว์เซอร์) คือ โปรแกรมที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลและติดต่อสื่อสารในรูปแบบ Webpage (เว็บเพจ) โดยโปรแกรมจะแปลงภาษาคอมพิวเตอร์ HTML ให้เป็นภาษาที่คนทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้บนหน้าเว็บ

Leave a Reply

Your email address will not be published.