วุฒิ การ ศึกษา หาย ต้อง ทํา อย่างไร?

กรณีที่ ฉบับเดิมสูญหาย ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วนำใบแจ้งความแนบกับแบบคำรองขอฉบับใหม่ ขั้นตอนปฏิบัติในการขอเอกสาร ดังนี้ เจ้าของเอกสาร มายื่นเอกสารด้วยตนเอง (ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อความรวดเร็วต่อการค้นหาเอกสาร) หรือให้ญาติมายื่นเอกสารแทน

  1. แท็ก
  2. ขอวุฒิการศึกษา
  3. วุฒิการศึกษา
  4. ใบวุฒิหาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.