ทํา ใจ อย่างไร เมื่อ สามี นอกใจ?

8 สิ่งที่ผู้หญิงฉลาดควรทำ เมื่อถูก ‘นอกใจ’

  1. 1.หาหลักฐานเพื่อความมั่นใจ
  2. 2.ตั้งสติ
  3. 3.ทำตัวดีกว่าปกติ
  4. 4.เอ่ยถามไปตรงๆ
  5. 5.พยายามปรับปรุงตัว
  6. 6.ออกไปพบปะผู้คน
  7. 7.อาศัยเวลาเพื่อทำใจ
  8. 8.เปิดโอกาสให้ตัวเองอีกครั้งเมื่อทุกอย่างเข้าที่

Leave a Reply

Your email address will not be published.