หู ภาษา จีน เขียน อย่างไร?

หู 耳朵 (ĕr duo) จมูก 鼻子 (bí zi)
耳朵 หู 耳根 กกหู 耳膜 แก้วหู 内耳 ช่องในหู 耳垂 ติ่งหู

Leave a Reply

Your email address will not be published.