วัว กับ โค ต่าง กัน อย่างไร?

คำว่า โค มักใช้เรียกวัวเป็นทางการ เช่น สั่งซื้อแม่โคพันธุ์ใหม่จากต่างประเทศ นอกจากนี้ โค ตามพจนานุกรมฯ ยังหมายถึง พระอาทิตย์ เช่น โคจร = ทางเดินของพระอาทิตย์ โควิถี = ทางสำหรับโคจรของพระอาทิตย์ โควิถี พจนานุกรมฯ นิยามว่า ชื่อทางสําหรับโคจรของพระอาทิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published.