การออกกําลังกายกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร?

สาเหตุก็เพราะกีฬากับการออกกำลังกายนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกัน มีเพียงบางส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่ โดยความหมายของคำว่า ‘ ออกกำลังกาย ’ คือ การขยับเพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ส่วนความหมายของ ‘ กีฬา ’ สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งนั่นก็คือ มีกติกาและมีการแข่งขัน กิจกรรมบางอย่างเป็นได้ทั้งสองอย่าง คือเป็นทั้งกีฬาและการออกกำลังกาย แต่บางอย่างเป็นได้แค่อย่างเดียว

การออกกําลังกายควรจํากัดตามสมรรถภาพของร่างกายแต่ละส่วน?

การออกกำลังกายควรจำกัดตามสมรรถภาพของร่างกายแต่ละส่วน เช่น แม้ข้อต่อและกล้ามเนื้อบางส่วนอาจทนวิ่งมาราธอนหลายครั้งได้ แต่บางส่วนก็อาจเสียหายเพราะวิ่งจ๊อกกิ้งเพียงแค่ 20 นาที ดังนั้น บุคคลควรรู้ข้อจำกัดของตน การออกกำลังกายมากเกินยังทำให้หญิงหยุดมีประจำเดือนได้เป็นภาวะขาดระดู (amenorrhea)

การออกกําลังกายที่ถูกต้อง จะต้องให้กล้ามเนื้อหลักๆ หรือกล้ามเนื้อชุดใหญ่?

การออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นจะต้องให้กล้ามเนื้อหลักๆ หรือกล้ามเนื้อชุดใหญ่ได้เคลื่อนไหวหรือที่เรามักจะพูดกันว่า ให้กล้ามเนื้อหลัก ๆ ได้ทำงาน เช่น กล้ามเนื้อที่ แขน ขา ท้อง คอ รวมทั้งปอดและหัวใจ 1. ทำให้กล้ามเนื้อได้ทำงาน เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ หรือร่างกายนั่นเอง การทำงานของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อคล่องแคล่วขึ้น 2.

ระยะเวลาในการออกกําลังกาย กี่นาที กี่ชั่วโมง?

ระยะเวลาในการออกกำลังกาย จะออกกำลังกายนาน กี่นาที กี่ชั่วโมง เรื่องนี้ก็เช่นกัน ทางด้านการแพทย์ก็ไม่ได้กล่าวไว้ตายตัวว่าออกกำลังกายนานแค่ไหน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ อายุ สุขภาพ ความแข็งแรงของร่างกาย มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง เช่นความดันโลหิต โรคหัวใจ ฯลฯ

จะบอกว่า ออกกําลังกายเวลาไหนดีที่สุด?

เนื่องจากการดำรงชีวิตของคนเราในสังคมยุคปัจจุบัน ทั้งในเมืองเล็กเมืองใหญ่ ในแต่ละวันจะต้องตื่นแต่เช้ารีบ เร่งไปทำงาน ตอนเย็นเลิกงานแล้วต้องรีบกลับบ้าน การจราจรที่ติดขัด ดังนั้นการที่จะบอกว่า ออกกำลังกายเวลาไหนที่ดีที่สุดนั้นคงบอกชัดเจนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับเวลา และความพร้อมของแต่ละคน

Leave a Reply

Your email address will not be published.