ขาย ประกัน อย่างไร ให้ รวย?

  1. แนะนำให้ผู้คนออมเงิน เมื่อครบสัญญาลูกค้าก็ได้เงินคืน หากเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็ได้เงินก้อนจึงไม่เป็นภาระให้กับคนข้างหลัง
  2. บริษัทประกันก็ได้เงินไปลงทุน สร้างรายได้ให้บริษัท
  3. ตัวแทนประกันชีวิตก็ได้ค่าคอมมิชชั่น ทำให้คนที่ประกอบอาชีพนี้มีรายได้ ก็แฟร์ ๆ ดีครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.