ชาว บ้าน บางระจัน ได้ สร้าง วีรกรรม ที่ สํา คั ญ ให้ กับ ชาติ ไทย อย่างไร บ้าง?

ฝ่ายชาวค่ายบางระจันได้จัดทัพไปตีพม่าถึงค่าย โดยมีนายแท่นเป็นทัพหน้า คุมพล ๒๐๐ คน นายทองเหม็นคุม ๒๐๐ เป็นปีกขวา และพันเรืองคุมอีก ๒๐๐ เป็นปีกซ้าย ทัพค่ายบางระจันไปยึดทำเลริมคลองสะตือสี่ต้น คนละฟากกับพม่า เปิดฉากดวลปืนกันแล้วแอบขนไม้และหญ้าเข้าถมคลอง บุกข้ามไปตีพม่าด้วยอาวุธสั้นจนพม่าตายเกลื่อน สุรินจอข่องนายทัพพม่าขี่

Leave a Reply

Your email address will not be published.