แอ ป เป๋า ตัง ใช้ อย่างไร?

แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือชื่อภาษาอังกฤษ Paotang เป็นสื่อทางการเงินที่รัฐบาลได้พัฒนาขึ้นร่วมกับธนาคารกรุงไทย ที่เพื่อใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการต่าง ๆ เช่น ชิปชอปใช้ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และอาจอีกหลายโครงการ เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินเกิดขึ้นในประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.