ทํา อย่างไร ให้ ประสบ ความ สํา เร็ จ?

การตั้งเป้าหมายต่อการกระทำนั้นจะช่วยให้กิจกรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ กับการเรียนก็เช่นเดียวกัน ก่อนอื่นเลยเราต้องไม่ดูถูกตัวเองมากเกินไป และลองตั้งเป้าหมาย (ที่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน) ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไร เราต้องทำอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้ ถ้าคุณคิดว่าเป้าหมายนั้นโอเคสำหรับคุณแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ การลงมือทำและพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย
10 วิธีคิดถ้าอยากประสบความสำเร็จ

  1. อย่าหนีปัญหาแต่ให้เผชิญหน้า
  2. เชื่อในตัวเอง
  3. เลือกคบเพื่อนที่ดี
  4. เลือกเป้าหมายด้วยตัวเอง
  5. มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
  6. พร้อมรับความท้าทายใหม่ ๆ
  7. ใส่ใจทุกรายละเอียด
  8. กล้าเสี่ยงในสถานการณ์เหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published.