วัคซีน กับ เซรุ่ม ต่าง กัน อย่างไร?

ข้อเสียของเซรุ่ม คือ ทำให้ร่างกายแพ้ยา ซึ่งอาจรุนแรงถึงตายได้ เพราะเป็นเลือดของสัตว์ หรือคนอื่น ส่วนวัคซีนไม่ทำให้เกิดการแพ้ที่เป็นอันตราย โดยแพทย์จะเลือกใช้วัคซีนสำหรับการป้องกันโรคในระยะยาว และใช้เซรุ่มสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อที่อยู่ในระยะที่อาจเป็นอันตราย
วัคซีน (Vaccine) เป็นยาชนิดหนึ่ง ที่นำเชื้อโรคที่ถูกทำให้มีฤทธิ์อ่อนลงจนไม่เป็นอันตรายมาใช้สำหรับฉีดหรือกิน เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเกิดจากเชื้อนั้นๆ เซรุ่ม (Serum) คือของเหลวสีเหลืองที่สกัดมาจากเลือดคนหรือสัตว์อื่นที่มีภูมิคุ้มกันโรคนั้นๆ อยู่แล้ว
วัคซีน VS เซรุ่ม คุ้นหูทั้งคู่ แต่มันต่างกันยังไง? วัคซีน (Vaccine) เป็นยาชนิดหนึ่ง ที่นำเชื้อโรคที่ถูกทำให้มีฤทธิ์อ่อนลงจนไม่เป็นอันตรายมาใช้สำหรับฉีดหรือกิน เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเกิดจากเชื้อนั้นๆ เซรุ่ม (Serum) คือของเหลวสีเหลืองที่สกัดมาจากเลือดคนหรือสัตว์อื่นที่มีภูมิคุ้มกันโรคนั้นๆ อยู่แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.