เงินปันผล เสีย ภาษี อย่างไร?

พูดง่ายๆ คือ “เงินปันผล” มาจากกำไรสุทธิของบริษัท แต่กำไรสุทธินี้ได้เสียภาษีไปแล้วครั้งหนึ่งในรูปของภาษีเงินได้นิติบุคคล และเมื่อบริษัทนำกำไรสุทธิมาจ่ายเป็นเงินปันผล นักลงทุนยังต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก 10% ซึ่งตามกฎหมายถือเป็นการ
หุ้นปันผล ที่ถูกมองว่ามีการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อน เพราะการที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้นั้น บริษัทต้องประกอบธุรกิจจนมีกำไร จากนั้นบริษัทก็ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% ก่อนจะกลายมาเป็นเงินปันผล ส่งต่อให้ผู้ถือหุ้น ประกอบกับ ตอนที่ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล ยังต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย อีก 10% อีกด้วย
ภาษี “เงินปันผล” เราจำเป็นจะต้องเอาไปเสียภาษีเป็นเงินได้เหมือนกับเงินเดือนที่เราได้รับหรือเปล่า? แล้วถ้าเสียต้องเสียเท่าไหร่ยังไง? ภาษีหัก ณ จ่าย เราจะถูกหักไว้ 10% แล้วเราสามารถใช้สิทธิ์ Final Tax ได้ แต่ถ้าฐานภาษีเรายังไม่สูงมาก โดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นทำงาน รายได้ หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วอยู่ที่ 5%

Leave a Reply

Your email address will not be published.